1. HISTORIE ROMŮ

16. srpna 2007 v 19:08 |  referaty

K pochopení Romů, jako národa, je velmi nutné znát jejich historii, jejíž kořeny se podařilo odhalit hlavně díky lingvistice, studiu jazyka. Jazyk Romů je hlavním pramenem k poznání historie Romů.

"Historie Romů je úchvatným, dojemným i děsivým příběhem, který Evropan stěží může číst bez hlubokých pocitů lítosti a viny za své předky - dávné i nedávné."

1.1. Pravlast Romů a jejich putování do Evropy

Pravlastí Romů je území Indie. Staroindická společnost se na přelomu 2. a 1. tisíciletí před Kristem členila na čtyři stavy. Romové patřili do stavu nejnižšího, kam náleželi lidé tzv. nečistých profesí, jako např. kati, kočovníci, kováři, řemeslníci, kejklíři, byli velmi pohybově a hudebně nadáni a tak se často živili jako tanečníci či muzikanti, v nouzi si "přivydělávali" žebrotou. Tato monoprofesionálnost vedla k územní migraci. "S rozmnožováním každé příští generace se zvyšoval počet kovářů, muzikantů atd. Kasta se proto rozdělila na dvě i více částí, z nichž pouze jedna zůstávala v dosavadním areálu a zbývající část nebo části se etapovitě stěhovali do sousední vyživovací oblasti s nadějí, že tam bude větší poptávka po kovářské práci, hudební dovednosti atd. V novém areálu se pak celý vývoj opakoval."

Migrace Romů, postupem času, směřovala za hranice Indie směrem na západ a trvala řadu staletí (3. až 10. st. př.Kr.). První Romové doputovali do Evropy před rokem 1000. Nejpočetnější příchod Romů do Evropy probíhal v několika vlnách v 10. století. Vlny proudily dvěma hlavními směry: na Balkánský poloostrov a druhá přes severoafrické pobřeží do dnešního Španělska. Menší skupiny romského etnika pak ještě dále pokračovaly podél Dunaje do Panonské nížiny.

Díky putování romského národa můžeme nalézt, v dnešní podobě Romského jazyka, slova pocházející ze třinácti jazyků, především z řečtiny.

1.2. Příchod Romů do českých zemí

V českých zemích se Romové poprvé objevili ve 13. století. Způsob jejich obživy byl stejný jako v zemi jejich původu, Indii. Živili se především jako kováři, kotláři, hudebníci. Díky své pověsti tuláků představovali Romové pro místní obyvatelstvo tajemné skupiny lidí. Integrace Romů do české společnosti probíhala až do 16.století velmi příznivě. V době tureckých vpádů byla oceňována jejich zručná zbrojířská práce, v obdobích renesance byli "oceňováni" za svůj svobodný styl života, svobodou těla i ducha.

V 16. a 17. st. začali být Romové vyháněni ze svých obydlí, jelikož nebyli schopni zařadit se do společnosti a neuznávali ani ekonomickou strukturu obyvatelstva. Dá se říct, že právě v této době byla zaseta první zrnka nesnášenlivosti mezi Romy a původním obyvatelstvem.

V 18. století, za vlády císařovny Marie Terezie, vznikly první pokusy o integraci. Císařovna chtěla vychovat z Romů lidi stejné jako ostatní lidi Evropy, křesťany, užitečné poddané. Prostředkem jí byl zákaz bydlení ve stanech, používání vlastní řeči (povolena byla řeč kraje, ve které se nacházeli), zákaz vlastní samosprávy, vzdání se vlastních cikánských jmen. Tato opatření, tzv. asimilační politika, měla vést k totální převýchově, avšak i k pohřbení svébytné romské kultury.

Na počátku 19. století, po době poněmčování, nastala pro Romy doba větší svobody a ochoty porozumět jejich mentalitě. V této době se vztahy vlády i ostatního obyvatelstva k Romům zlepšovaly, ale přes veškerou snahu zlepšit romskou kulturní i vzdělanostní úroveň, zůstala většina Romů až do první světové války sociálně a vědomostně zaostalá.

Po vzniku Československa se do popředí dostal zájem zlepšit vzdělávání romských dětí. Roku 1926 dokonce vznikla první romská škola v Užhorodě.

Velkou tragédií pro romské obyvatelstvo znamenala doba tzv. holocaustu. Hitlerovy rasistické zákony spočívající nejen v izolaci, ghettu, asimilaci, ale také v totální likvidaci. Čeští a moravští Romové byli za druhé světové války téměř zcela vyhlazeni. Tehdy zahynulo téměř 5000 Romů pocházejících z českých zemí.

Po druhé světové válce roku 1945 bylo v programu obnoveného státu odmítnutí diskriminace a občanů z důvodu rasových a náboženských. Do Čech a na Moravu přicházeli Romové za prací hlavně ze zaostalého Slovenska a Maďarska. Po válce dostali Romové šanci začlenit se do společnosti, avšak až do roku 1989 nebyli považováni za národnost se svou vlastní kulturou. Předpokládalo se, že Romové se sami začlení do společnosti a tak jim nebyl věnován zvláštní přístup. Komunistické Československo pomáhalo Romům především materiálně a finančně, což mělo za následek, že si Romové nezvykli mít odpovědnost sami za sebe ani za své potomky. Tato politika je naučila být závislými na pomoci státu. Většina Romů neuměla se získanými finančními a materiálními prostředky (např. byty) hospodařit, uchylovali se ke kriminální činnosti, nezaměstnanost jim byla vlastní. Všechny tyto negativní jevy se odrazily v přístupu majoritního obyvatelstva Československa k Romům velmi negativně.

Přístup Romů ke vzdělání v dnešní době jistě ovlivnila i doba komunismu, kdy sae romské děti poprvé plošně podrobily povinné školní docházce, a to kontinuálně v dlouhém časovém úseku padesáti let. Tím došlo k prudké nepřirozeně rychlé cestě a vynucené změny postojů Romů k otázce základního vzdělání romských dětí.

Doba po roce 1989, po pádu komunismu, znamenala pro Romy velký zlom v jejich životech. Na jedné straně byli Romové uznáni jako jako národnostní menšina, která má ústavou garantovaná práva (např.: svoboda užívat svého jazyka, pěstovat svou národní kulturu, zakládat organizace k prosazení svých zájmů). Brzy se ukázalo, že Romové nedokáží nabyté svobody a nově vzniklých možností dostatečně využít ku prospěchu svému a ostatních. Na straně druhé došlo k výraznému zhoršení ekonomického a společenského postavení řady Romů. Státní politika v období komunismu zanechala na Romech největší stopu do dnešní doby. Statní politika té doby předpokládala: dojde-li k vyrovnání životní úrovně Romů s průměrnou životní úrovní ostatních, dojde k odstranění jejich odlišnosti. K naplnění tohoto předpokladu vedla opatření jako např.:

• státní politikou řízený a podporovaný rozptyl Romů ze Slovenska do Čech

• rozkládání přirozených romských komunit a jejich rozptal po jednotlivých rodinách

• stěhování venkovského romského obyvastelstva z romských osad do průmyslových aglomerací

• necitlivé administrativní přidělování bytů

• vynucovaná povinnost školní docházky romských dětí

• povinná účast na zdravotní prevenci
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Nelča Nelča | E-mail | 27. dubna 2008 v 17:17 | Reagovat

díky pomohla jsi mi s referátem

2 Kelly.Nelly Kelly.Nelly | 18. června 2008 v 16:26 | Reagovat

jjj mas hezkej blog ae ja mam este jinej tak cau.

3 et et | 16. srpna 2008 v 7:42 | Reagovat

tato historie se nezakládá na pravdě,indové ani neví co je rom,a hlavně mněli by záznamy o velké emigraci svého obyvatelstva.tento článek se hodí jen pro oblbování a matení skutečností.

4 fee fee | 14. října 2008 v 16:01 | Reagovat

Jasně, že Indové nemají ani tušení o slově Rom, důvod je prostý, toto označení se vyvinulo až po jejich příchodu do Evropy modifikací hlásek, které byly pro Evropské obyvatelstvo nevyslovitelné, proto jsou třeba v Arménii označováni jako Lomové. A o jejich odchodu nemusejí mít zprávy v kronikách, protože v té době se propadly až na dno společenského žebříčku a jak je Ti jistě známo, v Indii existuje kastovní systém, který má velmi tvrdá pravidla, mezi nimy je také to, že član vyšší kasty by neměl ani vstoupit do stínu člena kasty nižžší, proto pochybuji, že by lidé, kteří ovládali umění psaní, tím pádem členové jedné z nejvyšších kast měly zájem mapovat co dělá kasta nejnižší, pokud o ní vůbec věděli. A mimochodem, to že byli Romové tou nejnižší kastou bylo důsledkem vpádu Árijských kmenů do Indie a podrobení si původního obyvatelstva... Ehm být na jejich místě v té době, taky zdrhnu... A ještě jedna otázka, pokud je tento článek jen pro oblbování a matení skutečnosti, proč jsou všechny dostupné materiály stejného rázu a proč jsi nám tedy neotevřel oči a tu skutečnost nepředvedl nebo neposkytl odkaz, kde by bylo možné ji najít...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama