Války ve druhé polovině 19. století - Sjednocení Itálie a Německa

16. srpna 2007 v 19:04 |  referaty

Války ve druhé polovině 19. století - Sjednocení Itálie a Německa

23. 8. 1866 - pražský mír - konec prusko-rakouské války
1840 - 1842 - válka Velké Británie s Čínou = " I. opiová válka "
1857 - 1860 - " II. opiová válka " Velké Británie s Čínou
1866 - prusko-rakouská válka o výsadní postavení při sjednocování Německa
3. 7. 1866 - bitva u Sadové - vítězství pruského vojska nad rakousko-saským
19. 7. 1870 - Francie vyhlásila válku Prusku
1854 - 1855 - obléhání Sevastopolu v rámci krymské války - ruské pokusy vymanit město z obležení byly odraženy
30. 3. 1856 - pařížský mír - konec krymské války
1899 - anglo-búrská válka
1828 - 1829 - rusko-turecká válka
1853 - 1856 - krymská válka mezi Ruskem a koalicí anglo-francouzsko-tureckou o vliv na Balkáně a v Turecku

Sjednocení Itálie a Německa

Dvě hlavní postavy italského sjednocení jsou ministerský předseda C. Cavour a revolucionář G. Garibaldi. V únoru 1861 bylo vyhlášeno Italské království v čele s Viktorem Emanuelem I. V průběhu prusko - rakouské války se 3. července 1866 odehrála bitva u Hradce Králové, kde zvítězilo Prusko.
V lednu 1871 bylo ve francouzském Versailles vyhlášeno německé císařství, císařem se stal pruský král Vilém I. Největší moc měl v německém císařství říšský kancléř, kterým byl jmenován Otto von Bismarck.
Roku 1859 v severní Itálii společně bojovala Sardinie a Francie proti Rakousku, Rakousko prohrálo a ztratilo Lombardii. V roce 1866 vypukla prusko - rakouská válka, ve které Itálie bojovala po boku Pruska, díky pruskému vítězství získala Itálie Benátsko. Vatikán je malý stát na území Říma, kde sídlí papež, oficiálně byl stát vyhlášen v roce 1929.
Hlavním městem Itálie se stal Řím v roce 1871. Vítězství Pruska nad Rakouskem znamenalo vytlačení Rakouska z Německa a severní Itálie. Otto von Bismarck se stal v roce 1862 ministerským předsedou v Prusku.
V 80. letech 19. století podnikalo silné Německo expanze do jižní Afriky, Turecka, Číny a Tichomoří, kde docházelo ke střetům s Velkou Británií.
Shrnutí :
1815 - závěrečné usnesení Vídeňského kongresu, že severovýchod Itálie bude nadále patřit k Rakousku
1859 - bitva u Magenty - vítězství francouzsko-sardinských vojsk nad rakouskými
1859 - bitva u Solferina - rakouská armáda poražena
1859 - začala válka za sjednocení Itálie
1859- curyšský mír mezi Rakouskem a sardinským královstvím
11. 5. 1860 - Garibaldi přistál v Marsale, aby vedl boj proti neapolskému vojsku
1861 - Italské království slavnostně vyhlášeno dekretem Viktora Emanuela II.
1862 - Garibaldi
byl poražen při pokusu osvobodit Řím
1849- vyhlášení Římské republiky - v čele republiky radikální demokraté (G.Mazzini)
1860- bitva u Volturna - vítězství Garibaldiho vojsk, jímž byla potvrzena likvidace moci Bourbonů v jižní Itálii.
1862- Otto von Bismarck jmenován ministerským předsedou v Prusku
Do čela hnutí za sjednocení se postavilo Sardinské království v osobě ministerského předsedy jménem Camillo Cavour, kterému se podařilo získat podporu Napoleona III. Na sjednocování Itálie se podílel Giuseppe Garibaldi, do konce roku 1860 byla sjednocena většina Apeninského poloostrova.
Roku 1866 vypuká vyprovokovaná válka mezi Pruskem a Rakouskem, trvá šest týdnů. Poražené Rakousko se muselo vzdát zasahování do německých záležitostí a Prusko zabralo některá území malých rakouských spojenců.
Prusko po válce s Rakouskem z roku 1866 zakládá Severoněmecký spolek, jemuž předsedal pruský král. V lednu 1871 je v Zrcadlovém sále ve Versailles vyhlášeno německé císařství v čele s pruským králem Vilémem I.
Většina severní Itálie patřila rakouské říši, střední Itálie byla pod vládou papeže, na jihu a na Sicílii vládl král Obojí Sicílie. Po krátké válce s Rakouskem byla k Itálii připojena Lombardie. Ve střední Itálii vypuká povstání a plebiscitem je rozhodnuto o připojení zemí k Sardinii.
V březnu roku 1861 bylo v Turíně vyhlášeno italské království. Italským králem se roku 1861 stává Viktor Emanuel II. Během následujícího desetiletí po vyhlášení italského království jsou k Itálii připojeny i zbývající oblasti Apeninského poloostrova - Benátky a Řím.
Po roce 1848 začíná boj o vládu nad německými státy mezi Pruskem a Rakouskem.
Prusko dosáhlo vytvoření celního spolku. Prusko-francouzská válka s sebou přináší příležitost, jak ke spolku připojit i jihoněmecké státy.
Shrnutí :
Camillo Cavour, ministerský předseda, se staví do čela italského sjednocovacího hnutí.
Otto von Bismarck je roku 1862 jmenován předsedou pruské vlády.
Prusko zahajuje válku s Francií a poráží Napoleona III.

Roku 1871 je vyhlášeno německé císařství v čele s pruským králem Vilémem I.
Válka Německa s Francií vedla k vyhlášení Pařížské komuny
Giuseppe Garibaldi se svou " Tisícovkou " dobývá Sicílii a Neapol.
Roku 1861 je vyhlášeno Italské království, později je připojeno Benátsko a papežský stát.
Roku 1870 byla Itálie sjednocena.
Francie ve válce s Německem ztrácí Alsasko a Lotrinsko.
V sardinském království vládne savojská dynastie , králem je Viktor Emanuel II.
Snahy o sjednocení Itálie vedou k vítězné válce s Rakouskem

Sjednocení Německa

1871 - Vilém I. korunován ve Versailles na císaře německého
1814 - 1815 - Vídeňský kongres
1861 - 1888 - Vilém I. pruským králem
1866 - prusko-rakouská válka
19. 7. 1870 - Francie vyhlásila válku Prusku
919 - 1804 - tzv. první Říše německá
1870 - 1918 - tzv. druhá Říše německá
1815 - ustavení Německého spolku
1817 - wartburgská slavnost - shromáždění vlasteneckých studentů v Německu
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama